Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 14/6/2021 kế hoạch thực hiện chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn quận Hoàn  Kiếm đến năm2030

Ngày ban hành:
14/06/2021
Ngày hiệu lực:
14/06/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch số 138/KH-UBND ngay 11/6/2021 kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid 19 cho người dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2021-2022

Ngày ban hành:
11/06/2021
Ngày hiệu lực:
11/06/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Văn bản số 710/UBND-TTYT về việc thực hiện cách ly y tế cho trẻ dưới 15 tuổi

Ngày ban hành:
04/06/2021
Ngày hiệu lực:
28/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Văn bản số 1639/UBND-KGVX  về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố 

Ngày ban hành:
28/05/2021
Ngày hiệu lực:
28/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 126/PGDĐT  ngày 28/5/2021 về việc phòng chống đuối nước trẻ em,học sinh trong dịp hè năm 2021 

Ngày ban hành:
28/05/2021
Ngày hiệu lực:
28/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 127/PGD ĐT ngày 28/5/2021 về việc tăng cường thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng tuần lễ quốc gia không thuốc lá

Ngày ban hành:
28/05/2021
Ngày hiệu lực:
28/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch số 1890/KH-SGDĐT ngày 28/5/2021  về việc tổ chưcs hoạt động hè cho học sinh năm 2021 ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội

Ngày ban hành:
28/05/2021
Ngày hiệu lực:
28/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Văn bản số 692/UBND-TTYT về việc đây mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR Code

Ngày ban hành:
27/05/2021
Ngày hiệu lực:
27/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thành phốông báo  số 309/TB/TU thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn Thành phố

Ngày ban hành:
26/05/2021
Ngày hiệu lực:
26/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Báo cáo số 47/BC- PGDĐT cáo cáo tổng kết năm học 2020-2021 giáo dục Mầm non quận Hoàn Kiếm

Ngày ban hành:
25/05/2021
Ngày hiệu lực:
25/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công điện số 11/ CĐ- UBND về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID 19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày ban hành:
24/05/2021
Ngày hiệu lực:
24/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1765/SGDĐT/VP về việc khảo sát xây dựng Nghị định số 272015 NĐ-CP của Chính phủ

Ngày ban hành:
21/05/2021
Ngày hiệu lực:
21/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn về việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID 19

Ngày ban hành:
19/05/2021
Ngày hiệu lực:
19/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn 39/HĐPHPBGDPL&ĐGTCPL ngày 18/5/2021 về việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày ban hành:
18/05/2021
Ngày hiệu lực:
18/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 628/ UBND-NV ngày 18/5/2021 về việc tổng kết đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập quận Hoàn kiếm 

Ngày ban hành:
18/05/2021
Ngày hiệu lực:
18/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 Thông báo số 1638/TB-SGD ĐT  về việc điều chỉnh khung kế hoạch năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
13/05/2021
Ngày hiệu lực:
13/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 Kế hoạch số 38/KH-BCĐ ngày 13/5/2021 về việc tăng cường, đôn đốc kiểm tra xử lý giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm năm 2021

Ngày ban hành:
13/05/2021
Ngày hiệu lực:
13/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chỉ thị số 12 /CT-UBND ngày 11/5/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn Hà nội

Ngày ban hành:
11/05/2021
Ngày hiệu lực:
11/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn 1557/SGDĐT -CTTT ngày 07/5/2021 về việc tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID19 trong tình hình mới

Ngày ban hành:
07/05/2021
Ngày hiệu lực:
07/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 50
Tháng 06 : 7.582