Công văn V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

Ngày ban hành:
05/06/2020
Ngày hiệu lực:
05/06/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v tiếp tục thực hiện Chương trình Sữa học đường năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
29/05/2020
Ngày hiệu lực:
29/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn  V/v tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống dịch bệnh trong trường học

Ngày ban hành:
27/05/2020
Ngày hiệu lực:
27/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020

Ngày ban hành:
27/05/2020
Ngày hiệu lực:
27/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v đảm bảo an toàn cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục mầm non trong thời gian còn lại của năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
21/05/2020
Ngày hiệu lực:
21/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học

Ngày ban hành:
07/05/2020
Ngày hiệu lực:
07/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học

Ngày ban hành:
29/04/2020
Ngày hiệu lực:
29/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v hướng dẫn tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non, đáp ứng yêu cầu chương trình GDMN trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành:
24/04/2020
Ngày hiệu lực:
24/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình học tập qua internet

Ngày ban hành:
17/04/2020
Ngày hiệu lực:
17/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành:
16/04/2020
Ngày hiệu lực:
16/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới Vì sự tiến bộ của phụ nữ Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2020 và tổng kết 5 năm triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành:
06/04/2020
Ngày hiệu lực:
06/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày hiệu lực:
03/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khoẻ tự nguyện để phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành:
25/03/2020
Ngày hiệu lực:
25/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học

Ngày ban hành:
20/03/2020
Ngày hiệu lực:
20/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày ban hành:
20/03/2020
Ngày hiệu lực:
20/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày ban hành:
13/03/2020
Ngày hiệu lực:
13/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v tuyên truyền biển đảo, tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền năm 2020

Ngày ban hành:
10/03/2020
Ngày hiệu lực:
10/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v tiếp tục cho học sinh, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra

Ngày ban hành:
07/03/2020
Ngày hiệu lực:
07/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Ngày ban hành:
06/03/2020
Ngày hiệu lực:
06/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 Công văn V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày ban hành:
28/02/2020
Ngày hiệu lực:
28/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Ngày ban hành:
27/02/2020
Ngày hiệu lực:
27/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v phối hợp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

Ngày ban hành:
25/02/2020
Ngày hiệu lực:
25/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra

Ngày ban hành:
21/02/2020
Ngày hiệu lực:
21/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn liên ngành Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp

Ngày ban hành:
21/02/2020
Ngày hiệu lực:
21/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 07 : 2.073