Kế hoạch số 1890/KH-SGDĐT ngày 28/5/2021  về việc tổ chưcs hoạt động hè cho học sinh năm 2021 ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội

Ngày ban hành:
28/05/2021
Ngày hiệu lực:
28/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 Thông báo số 1638/TB-SGD ĐT  về việc điều chỉnh khung kế hoạch năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
13/05/2021
Ngày hiệu lực:
13/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn 1557/SGDĐT -CTTT ngày 07/5/2021 về việc tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID19 trong tình hình mới

Ngày ban hành:
07/05/2021
Ngày hiệu lực:
07/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn 1558/SGDĐT ngày 07/5/2021 về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID 19 trong tình hình mới

Ngày ban hành:
07/05/2021
Ngày hiệu lực:
07/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1499/về vSGDĐT-CTTT ngày 05/5/2021 về việc tăng cường triển khai chương trình phân loại, thu gom và tái chế vỏ hộp sữa tại các trường hoc trên địa bàn thành phố

Ngày ban hành:
05/05/2021
Ngày hiệu lực:
05/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn 1405/SGDĐT- CTTT ngày 28/4/2021 về viêc tăng cường công tác phòng,chống dịch COVID 19 trong trường học

Ngày ban hành:
28/04/2021
Ngày hiệu lực:
28/04/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội năm 2021

Ngày ban hành:
09/03/2021
Ngày hiệu lực:
09/03/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường học trong điều kiện bìn thường mới

Ngày ban hành:
26/02/2021
Ngày hiệu lực:
26/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày ban hành:
16/02/2021
Ngày hiệu lực:
16/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v triển khai chương trình "Điều ước cho em"

Ngày ban hành:
09/02/2021
Ngày hiệu lực:
09/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày ban hành:
31/01/2021
Ngày hiệu lực:
31/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành:
29/01/2021
Ngày hiệu lực:
29/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Báo cáo Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021 Giáo dục cấp học mầm non Hà Nội

Ngày ban hành:
26/01/2021
Ngày hiệu lực:
26/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch Triển khai công tác y tế trường học ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021

Ngày ban hành:
26/01/2021
Ngày hiệu lực:
26/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của ngành GD&ĐT quận Hoàn Kiếm năm 2021

Ngày ban hành:
25/01/2021
Ngày hiệu lực:
25/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v triển khai "Phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025"

Ngày ban hành:
18/01/2021
Ngày hiệu lực:
18/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch Công tác thi đua-khen thưởng ngành GD&ĐT năm 2021

Ngày ban hành:
14/01/2021
Ngày hiệu lực:
14/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Ngành GD&ĐT Hà Nội năm 2021

Ngày ban hành:
11/01/2021
Ngày hiệu lực:
11/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
06/01/2021
Ngày hiệu lực:
06/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 ngành GD&ĐT Hà Nội

Ngày ban hành:
05/01/2021
Ngày hiệu lực:
05/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịc sử quan trọng trong năm 2021 

Ngày ban hành:
31/12/2020
Ngày hiệu lực:
31/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 57
Tháng 06 : 7.589