Công văn V/v  triển khai thực  hiện mã số, TCCDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các CSGD mầm non, phổ thông công lập

Ngày ban hành:
12/03/2021
Ngày hiệu lực:
12/03/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

Ngày ban hành:
02/02/2021
Ngày hiệu lực:
02/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư Ban hành Điều lệ trường mầm non

Ngày ban hành:
31/12/2020
Ngày hiệu lực:
31/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành:
31/12/2020
Ngày hiệu lực:
31/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại cơ sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ  thông và  giáo dục thường xuyên

Ngày ban hành:
05/10/2020
Ngày hiệu lực:
05/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định Phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Ngày ban hành:
09/09/2020
Ngày hiệu lực:
09/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v triển khai Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành:
07/09/2020
Ngày hiệu lực:
07/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19"

Ngày ban hành:
07/08/2020
Ngày hiệu lực:
07/08/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

Ngày ban hành:
19/05/2020
Ngày hiệu lực:
19/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

Ngày ban hành:
07/05/2020
Ngày hiệu lực:
07/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

Ngày ban hành:
25/02/2020
Ngày hiệu lực:
25/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Ngày ban hành:
28/01/2020
Ngày hiệu lực:
28/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v thực hiện Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành:
28/01/2020
Ngày hiệu lực:
28/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v rà soát, chấn chỉnh, tăng cường quản lý các TTHTCĐ hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững.

Ngày ban hành:
21/01/2020
Ngày hiệu lực:
21/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
15/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công điện Bão số 2

Ngày ban hành:
03/07/2019
Ngày hiệu lực:
03/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

Ngày ban hành:
23/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch triển khai hướng dẫn thực hiện chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Ngày ban hành:
02/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
18/03/2019
Ngày hiệu lực:
18/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Ngày ban hành:
14/03/2019
Ngày hiệu lực:
14/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non

Ngày ban hành:
28/12/2018
Ngày hiệu lực:
28/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non 

Ngày ban hành:
08/10/2018
Ngày hiệu lực:
08/10/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Ngày ban hành:
08/10/2018
Ngày hiệu lực:
08/10/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

Ngày ban hành:
28/08/2018
Ngày hiệu lực:
28/08/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 50
Tháng 06 : 7.582