Công văn V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

Ngày ban hành:
25/02/2020
Ngày hiệu lực:
25/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Ngày ban hành:
28/01/2020
Ngày hiệu lực:
28/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v thực hiện Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành:
28/01/2020
Ngày hiệu lực:
28/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v rà soát, chấn chỉnh, tăng cường quản lý các TTHTCĐ hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững.

Ngày ban hành:
21/01/2020
Ngày hiệu lực:
21/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
15/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công điện Bão số 2

Ngày ban hành:
03/07/2019
Ngày hiệu lực:
03/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

Ngày ban hành:
23/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch triển khai hướng dẫn thực hiện chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Ngày ban hành:
02/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
18/03/2019
Ngày hiệu lực:
18/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Ngày ban hành:
14/03/2019
Ngày hiệu lực:
14/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non

Ngày ban hành:
28/12/2018
Ngày hiệu lực:
28/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non 

Ngày ban hành:
08/10/2018
Ngày hiệu lực:
08/10/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Ngày ban hành:
08/10/2018
Ngày hiệu lực:
08/10/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

Ngày ban hành:
28/08/2018
Ngày hiệu lực:
28/08/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

Ngày ban hành:
22/08/2018
Ngày hiệu lực:
22/08/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo

Ngày ban hành:
07/05/2018
Ngày hiệu lực:
07/05/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo

Ngày ban hành:
07/05/2018
Ngày hiệu lực:
07/05/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Ngày ban hành:
02/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Ngày ban hành:
28/12/2017
Ngày hiệu lực:
28/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư liên tịch Quy định về công tác y tế trường học.

Ngày ban hành:
12/05/2016
Ngày hiệu lực:
12/05/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định ban hành Điều lệ Trường Mầm non (Văn bản hợp nhất số 04/2015)

Ngày ban hành:
24/12/2015
Ngày hiệu lực:
24/12/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định Ban hành quy định về đạo đức nhà giáo

Ngày ban hành:
16/04/2008
Ngày hiệu lực:
16/04/2008
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Điều lệ Trường Mầm non

Ngày ban hành:
07/04/2008
Ngày hiệu lực:
07/04/2008
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.440
Tháng 04 : 8.246