Công văn số 126/PGDĐT  ngày 28/5/2021 về việc phòng chống đuối nước trẻ em,học sinh trong dịp hè năm 2021 

Ngày ban hành:
28/05/2021
Ngày hiệu lực:
28/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 127/PGD ĐT ngày 28/5/2021 về việc tăng cường thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng tuần lễ quốc gia không thuốc lá

Ngày ban hành:
28/05/2021
Ngày hiệu lực:
28/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Báo cáo số 47/BC- PGDĐT cáo cáo tổng kết năm học 2020-2021 giáo dục Mầm non quận Hoàn Kiếm

Ngày ban hành:
25/05/2021
Ngày hiệu lực:
25/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn về việc tổ chức Ngày hội sách Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm năm 2021

Ngày ban hành:
06/04/2021
Ngày hiệu lực:
06/04/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch số 85/KH-PGDĐT ngày 06/4/2021 triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ Ngành giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm năm 2021

Ngày ban hành:
06/04/2021
Ngày hiệu lực:
06/04/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn Về việc phát động và tham gia  cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân"

Ngày ban hành:
31/03/2021
Ngày hiệu lực:
31/03/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch liên tịch Phối  hợp tổ chức các hoạt động chương trình nâng cao chất lượng dân số tại các trường  học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2021

Ngày ban hành:
26/03/2021
Ngày hiệu lực:
26/03/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch hưởng ứng thực hiện Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm năm 2021

Ngày ban hành:
19/03/2021
Ngày hiệu lực:
19/03/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
19/03/2021
Ngày hiệu lực:
19/03/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v thay đổi thời gian, địa điểm và chia Cụm triển khai Ngày hội CNTT

Ngày ban hành:
15/03/2021
Ngày hiệu lực:
15/03/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch Triển khai công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

Ngày ban hành:
06/03/2021
Ngày hiệu lực:
06/03/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn Về việc tổ chức Giải Cầu lông cán bộ, giáo viên, nhân viên Ngành  Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm, năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
02/03/2021
Ngày hiệu lực:
02/03/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch Triển khai giải thưởng "Nhà giáo Hoàn Kiếm tâm huyết, sáng tạo" lần thứ 5, năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
01/03/2021
Ngày hiệu lực:
01/03/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng của Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm, giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành:
01/03/2021
Ngày hiệu lực:
01/03/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật, bồi thường của Nhà nước năm 2021

Ngày ban hành:
25/02/2021
Ngày hiệu lực:
25/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch Về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới" Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm Giai đoạn 2020-2025

Ngày ban hành:
25/02/2021
Ngày hiệu lực:
25/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý Ngành Giáo dục và Đào tạo Hoàn Kiếm năm 2021

Ngày ban hành:
23/02/2021
Ngày hiệu lực:
23/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch Triển khai công tác y tế trường học ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021

Ngày ban hành:
01/02/2021
Ngày hiệu lực:
01/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của ngành GD&ĐT quận Hoàn Kiếm năm 2021

Ngày ban hành:
25/01/2021
Ngày hiệu lực:
25/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch Công tác Thi đua-Khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm năm 2021

Ngày ban hành:
25/01/2021
Ngày hiệu lực:
25/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn  V/v Hướng dẫn công tác SKKN, NCKH năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
14/01/2021
Ngày hiệu lực:
14/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch Triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
14/01/2021
Ngày hiệu lực:
14/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn V/v thực hiện cuộc vận động "Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn" năm học 2020-2021; và ủng hộ "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Tân Sửu năm 2021

Ngày ban hành:
05/01/2021
Ngày hiệu lực:
05/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch Tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các trường học ngành GD&ĐT Hoàn Kiếm năm 2021

Ngày ban hành:
05/01/2021
Ngày hiệu lực:
05/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 50
Tháng 06 : 7.582