Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào "cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Hoàn Kiếm thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng"

Ngày ban hành:
28/06/2019
Ngày hiệu lực:
28/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn về việc rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương theo Quyết định 4962-QĐ-TƯ của Thành ủy

Ngày ban hành:
19/06/2019
Ngày hiệu lực:
19/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn về việc giao nhiệm vụ đầu tư bể tách mỡ trong các trường học tại quận Hoàn Kiếm

Ngày ban hành:
18/06/2019
Ngày hiệu lực:
18/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm năm 2019

Ngày ban hành:
29/05/2019
Ngày hiệu lực:
29/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tri về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Ngày ban hành:
27/05/2019
Ngày hiệu lực:
27/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đến năm 2019

Ngày ban hành:
27/05/2019
Ngày hiệu lực:
27/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn về việc tuyên truyền phòng, chống dịch tả Lợn Châu phi trên địa bàn Quận

Ngày ban hành:
24/05/2019
Ngày hiệu lực:
24/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quyết định 727-QĐ/QU ngày 21/6/2018 của Ban thương vụ Quận ủy về "Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị quận Hoàn Kiếm"

Ngày ban hành:
23/05/2019
Ngày hiệu lực:
23/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia và thi vào lớp 10 THPT quận Hoàn Kiếm năm 2019

Ngày ban hành:
22/05/2019
Ngày hiệu lực:
22/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn về việc đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng chức danh nghiệp vụ viên chức giáo dục năm 2019

Ngày ban hành:
21/05/2019
Ngày hiệu lực:
21/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định về việc thành lập tiểu ban lực lượng kiêm tiểu ban tìm kiếm cứu nạn khi có bão, áp thấp gây lũ, lụt lớn, vỡ đê, kè.

Ngày ban hành:
21/05/2019
Ngày hiệu lực:
21/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
16/05/2019
Ngày hiệu lực:
16/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

Ngày ban hành:
14/05/2019
Ngày hiệu lực:
14/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn Về việc đăng ký tham dự học bổng lãnh đạo trẻ tại Nhật Bản

Ngày ban hành:
14/05/2019
Ngày hiệu lực:
14/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức và lao động hợp đồng các đơn vị sự nghiệp giáo dục hàng năm

Ngày ban hành:
13/05/2019
Ngày hiệu lực:
13/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành:
13/05/2019
Ngày hiệu lực:
13/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn về việc giao nhiệm vụ xây dựng trường Mầm non 1-6 tại địa điểm 38 Thuốc Bắc, quận Hoàn Kiếm

Ngày ban hành:
06/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn về việc bổ nhiệm lại cán bộ nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày ban hành:
02/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tổ chức "Tháng nhân đạo" năm 2019

Ngày ban hành:
02/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 01/11/2018 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Ngày ban hành:
02/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo tiêu chí chấm điểm thi đua các đơn vị thuộc quận Hoàn Kiếm năm 2019

Ngày ban hành:
25/04/2019
Ngày hiệu lực:
25/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa X) về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mói"

Ngày ban hành:
17/04/2019
Ngày hiệu lực:
17/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành:
16/04/2019
Ngày hiệu lực:
16/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn về việc tổ chức tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
06/04/2019
Ngày hiệu lực:
06/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 08 : 1.275